Kuva: Apaar Tuli, 2020

Konsepti

TERVETULOA VALUE SHOP

Interaktiivisessa Value shop -ostos- ja äänestys-kokemuksessa yhdistyvät fiktio ja kriittinen ruokamuotoilu. Se heijastaa yhteiskuntaa, jossa olemme muuttuneet kansalaisista kuluttajiksi ja jossa moni-mutkaiset kysymykset on yksinkertaisttu polarisoituneiksi vaihtoehdoiksi.

Tässä teoksessa valintoja tehdään valitsemalla kustakin tuotteesta se vaihtoehto, jota kannattaa. Tehty valinta vaikuttaa laillisena äänenä suorassa demokratiassa. Yhdistämällä äänestyksen ruokaostoksiin meiltä vapautuu enemmän aikaa kulutukseen keskittymiseen ja talouskasvun ylläpitoon.

Kävijät voivat tutustua Value Shop -konseptiin interaktiivisena äänestyskokemuksena. Pakkausten aiheet tuovat esiin monia ajankohtaisia yhteiskunnallisia jännitteitä. Etikettien mustavalkoiset, yksinkertaistetut vaihtoehdot korostavat käsiteltävien aiheiden ilmeistä monimutkaisuutta. Value Shop näyttää mihin olemme mahdollisesti yhteiskuntana menossa ja miten tällainen tulevaisuuden skenaario vaikuttaa demokraattiseen prosessiin.

Value Shop on muotoilijoiden Heidi Uppa ja Apaar Tuli yhteistyössä luoma konsepti.

Grafia ry ja Taike ovat tukeneet tätä projektia apurahalla.

Kuvat: Apaar Tuli, 2020